Kancelaria AdwokackaMichał Skwira / Prawo morskie

Oferta w zakresie pomocy prawnej dotyczącej transportu morskiego jest przeznaczona dla Państwa, jeśli zajmują się Państwo działalnością gospodarczą, która powiązana jest z transportem morskim, bądź pracują Państwo, np. jako armator, marynarz, kapitan statku. Pomimo faktu, iż kancelaria zlokalizowana jest w Szczecinie, pomagamy także klientom spoza miasta.

Kancelaria Adwokacka Michała Skwiry jest jedną z niewielu firm, która wyspecjalizowała się w obsłudze klientów poszukujących porad z zakresu prawa morskiego. Dowodem kompetencji jest zaufanie, jakim darzą kancelarię nasi klienci oraz certyfikaty będące potwierdzeniem zdobycia odpowiednich do tego celu umiejętności i kompetencji.

Nasza kancelaria świadczy usługi polegające głównie na pisaniu pism urzędowych, udzielaniu wszelkich porad prawnych oraz reprezentowaniu klientów w instytucjach sądowych różnego szczebla.

Informacje o adwokacie
Adwokat Michał Skwira jest specjalistą z zakresu prawa morskiego. Był słuchaczem studiów podyplomowych na Lloyds Maritime Academy w Londynie, obejmujących zakres prawa morskiego. Jego wiedza jest przydatna także w naszym kraju. Michał Skwira jest cenionym ekspertem w zakresie prawa morskiego. Jest doceniany przez polskie organy szkoleniowe. Dowodem na to jest etat wykładowcy w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie.

Historia powstawania prawa morskiego

Głównym zadaniem Międzynarodowego Prawa Morskiego jest regulowanie działalności społeczności międzynarodowej
na morzach i oceanach.

Pierwsze międzynarodowe umowy, regulujące prawo morskie pojawiły się w latach 50. ubiegłego wieku.
Były to cztery konwencje:
– o morzu pełnym (Polska jest stroną od 1962 r.),
– o szelfie kontynentalnym (Polska stroną od 1964 r.),
– o morzu terytorialnym i strefie przyległej,
– o rybołówstwie i ochronie zasobów biologicznych morza pełnego,
natomiast w dwóch ostatnich Polska nie występuje.

 

Obecnie, najważniejszym dokumentem regulującym porządek na morzach i oceanach, jest sporządzona w Montego Bay, 10. grudnia 1982 r., składająca się z 17 części i 9 załączników Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Weszła ona w życie w listopadzie 1994 r., a w Polsce przyjęta została nieco ponad 4 lata później – dokładnie 13.12.1998 r.

 

W ramach tejże konwencji, utworzone zostały 3 instytucje:
- Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego,
– Komisja ds. granic szelfu kontynentalnego,
– Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza.

Prawo morskie opisuje zasady panujące na wodach otwartych oraz na morskich wodach wewnętrznych, definiując bardzo dokładnie każde z pojęć. Pod prawo morskie i jego postanowienia podlega każdy, kto porusza się po morzach i oceanach.

Michał Skwira

Michał Skwira

Adwokat Michał Skwira jest specjalistą z zakresu prawa morskiego. Był słuchaczem studiów podyplomowych na Lloyds Maritime Academy w Londynie, obejmujących zakres prawa morskiego. Jego wiedza jest przydatna także w naszym kraju. Michał Skwira jest cenionym ekspertem w zakresie prawa morskiego. Jest doceniany przez polskie organy szkoleniowe. Dowodem na to jest etat wykładowcy w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie.

Klienci

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo