Praktyka prawna

Oferujemy Państwu kompletną pomoc w zakresie prawa administracyjnego.Jeśli mają Państwo problemy w sprawach związanych z różnego rodzaju urzędami, np. skarbowymi, miejskimi, jak również z Policją, ITD lub Służbą Celną, proponujemy kompleksową obsługę prawną – doradztwo, wysyłanie stosownych pism i uczestnictwo rozprawach sądowych.

Adwokat wybierze dla Państwa możliwienajkorzystniejsze rozwiązanie. Sporządzone zostaną także wszelkiego rodzaju pisma procesowe, np. odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez urzędy, włącznie ze skargami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub kasacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będziecie także Państwo w pełni reprezentowani przed wszelkimi organami oraz sądami administracyjnymi.

Kancelaria adwokacka specjalizuje się głównie w obszarach prawa administracyjnego dotyczącego:

 – zagospodarowania przestrzennego, jeśli chodzi o interpretację planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich uchwalanie, a także wnosze nie skarg na dotychczasowe plany

 

- prawa budowlanego, usługi obejmują pomoc w przypadkach konieczności uzyskania pozwolenia na budowęlub nakazu rozbiórki

 

- gospodarki nieruchomościami, zazwyczaj w przypadku trudności ze sprzedażą, kupnem czy innymi czynnościami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami

 

- wywłaszczania nieruchomości, np. w sprawach związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości na rzecz ich poprzednich właścicieli albo ich spadkobierców

 

- aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie, jeżeli wartość Państwa nieruchomości uległa zmianie, a przeznaczony do wykonania tych czynności organ władzy nie podjął aktualizacji opłaty rocznej

 

- swobody działalności gospodarczej, np. kiedy jesteście Państwo nadmiernie kontrolowani lub urzędnicy na wiele sposobów utrudniają Państwu prowadzenie biznesu

 

- ochrony środowiska, zarówno w przypadkach biznesowych, np. budowa obiektów, których użytkowanie może powodować uszczerbek na środowisku, jak i prywatnych

 

- transportu drogowego, tak więc m. in. w sprawach związanych z systemem viatoll, skargami na decyzje Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a także niesłusznie nałożonymi mandatami karnymi

 

- transportu morskiego, we wszystkich problemach prawnych związanych z transportem drogą morską

 

- praw cudzoziemców, szczególnie w sprawach dotyczących postępowania przed organami administracji publicznej osób niebędących obywatelami Polski

 

– wynikających z przepisów właściwych dla służb mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna), na przykład w przypadkach nieprawidłowo wykonywanych czynności przez służby, ewentualnych przestępstw i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy służb.

Michał Skwira

Michał Skwira

Adwokat Michał Skwira jest specjalistą z zakresu prawa morskiego. Był słuchaczem studiów podyplomowych na Lloyds Maritime Academy w Londynie, obejmujących zakres prawa morskiego. Jego wiedza jest przydatna także w naszym kraju. Michał Skwira jest cenionym ekspertem w zakresie prawa morskiego. Jest doceniany przez polskie organy szkoleniowe. Dowodem na to jest etat wykładowcy w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie.

Klienci

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo