Kancelaria AdwokackaMichał Skwira / Ochrona środowiska

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu pomoc prawną i doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska.

 

Jest ona przeznaczona zarówno dla spółek, osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

 

Może dotyczyć prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej oraz spraw prywatnych.

Oferta naszej kancelarii obejmuje pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 • przepisów dotyczących gospodarowania odpadami zarówno komunalnymi, jak i niebezpiecznymi, a także jeśli mamy do czynienia z recyklingiem i odzyskiem odpadów, składowiskami odpadów i ich wywozem, a także z importem odpadów,
 • emisji gazów i pyłów do powietrza oraz handlu emisjami,
 • gospodarki wodno-ściekowej (np. prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne),
 • emisji hałasu,
 • pozwoleń zintegrowanych,
 • uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przygotowania opinii prawnych związanych z prawem ochrony środowiska,
 • analizy ryzyka ewentualnej odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej, doradztwo w zakresie we wprowadzania rozwiązań wyłączających lub ograniczających dane ryzyko, czy też działaniach naprawczych,
 • porad udzielanych, np. w sprawie wycinki chronionych prawem drzew na posesji właściciela.

Świadczymy także pomoc przy różnego rodzaju przetargach, dotyczących na przykład gospodarowania odpadami. W razie potrzeby, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z oddziaływaniem na środowisko, niezależnie od instancji czy instytucji. Pomożemy Państwu także podczas postępowania prowadzonego w szczególności przez organy samorządowe - urzędy miejskie, gminy, powiatowe, wojewódzkie oraz przez samorządowe kolegia odwoławcze. Oferta obejmuje również sprawy prowadzone przez sądy wszystkich instancji, zarówno w normalnym trybie, jak i w postępowaniu grupowym. Zapewnimy Państwu odpowiednią pomoc w przypadku nałożenia kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska lub z tytułu odpowiedzialności za szkody w środowisku.

Michał Skwira

Michał Skwira

Adwokat Michał Skwira jest specjalistą z zakresu prawa morskiego. Był słuchaczem studiów podyplomowych na Lloyds Maritime Academy w Londynie, obejmujących zakres prawa morskiego. Jego wiedza jest przydatna także w naszym kraju. Michał Skwira jest cenionym ekspertem w zakresie prawa morskiego. Jest doceniany przez polskie organy szkoleniowe. Dowodem na to jest etat wykładowcy w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie.

Klienci

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo